Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
1 2 3

Công ty TNHH Dịch vụ quản lý doanh nghiệp Con đường tơ lụa Bắc Kinh là một trong những doanh nghiệp nổi tiếng nhất về ống thép tại Trung Quốc. Được công nhận bởi ISO, UK LR, Italy RINA, giấy ...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay Tin Tức

Kiểm soát chất lượng


					

Tìm hiểu thêm